Một cõi đi về

Trích TCS

Một bài hát không nhất thiết phải buồn mới hay. Nhưng hầu như những bài hát hay cho đến nay ta còn giữ lại được trong trí nhớ, thường có những giai điệu buồn. Khi một bản tình ca buồn ra đời, không nhất thiết tác giả của nó phải sống trong một câu chuyện tình phụ. Nhưng thường khi sau mỗi cuộc oan trái của tình thì người nhạc sĩ vẫn hay muốn xé vụn lòng mình thành những lời than thở. Lời than thở biến thành âm thanh. Âm thanh liên kết nhau thành giai điệu. Rồi giai điệu ôm lấy lời than thở kia cùng nhau đi qua một quãng đường ngắn để mang cái tâm sự riêng đến với đời chung.

Cái riêng không nhất thiết chỉ cho một người. Một người thì không thể có Tình Yêu. Và không có Tình Yêu thì hạnh phúc, đau khổ với ai. Không hạnh phúc, không đau khổ thì âm nhạc mà làm gì ? Trong đời sống, vì sợ mất nhau mà phải dự phòng than thở trước. Than thở như dự kiến một điều bất hạnh có thể phải xảy ra. Cho nên khi nói đến sự mất mát có thể đó là sự mất mát của người khác chứ không phải của mình. Phút ấy, cái chung bỗng biến thành cái riêng và vì sao lại ái ngại không mang cái riêng để nhờ cõi chung chia sẻ cùng mình.

Ai cũng biết than thở. Than thở là cái nghề chung của loài người mà không cần phải học. Không hề có ranh giới giữa than thở chuyên nghiệp và tài tử. Trong nghệ thuật, hình như nhà thơ và nhạc sĩ là những kẻ có năng khiếu về chuyện thở than. Người viết ca khúc là đứa con riêng của hôn phối giữa thơ và nhạc. Nó thường hay mộng mị, than thở, thở than, bởi nó biết Hạnh Phúc là một dự báo của hư vô.

Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật. Nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng bịa đặt thêm Thiên Ðường và Niết Bàn để làm gì nữa. Cái hạnh phúc ở Trần Gian chính là ý thức được khổ đau. Ðau khổ nên phải biết rộng lòng với nhau hơn, tử tế hơn, độ lượng hơn, biết tha thứ, nhân hậu hơn. Bài học ấy không dề gì, bởi Cuộc Sống cho đến nay điều Thiện vẫn còn vắng bóng.

Có những bản thánh ca trong giáo đường. Có những bài kinh tụng niệm theo nhịp mõ. Người nhạc sĩ vẫn muốn hát lên để xua dần đi điều Ác.

…Triết học Ấn Độ nói rằng nếu ở nơi này vừa có một kẻ bõng dưng giàu lên thì lập tức ở một nơi khác sẽ có một kẻ mất hết sản nghiệp.

Chiều nay ở sân bay vừa đưa tiễn những người thân đi xa. Về nhà, người bạn tôi nói: ở nơi này vừa thiếu đi bốn người thì lập tức ở nơi xa xôi kia nhận được thêm bốn người…
Có môt nỗi buồn ở nơi này thì sẽ có một niềm vui ở chốn khác. Có một trái tim khổ nạn ở người này thì tất nhiên sẽ có mọt trái tim hân hoan ở kẻ khác. Những ai đã đi đến với đời thì phải có lúc lìa xa nó.

Một cõi đi về…

Trong Phật giáo một trong những « hạnh » cao nhất là hạnh bố thí. Cho kẻ này nhưng sẽ nhận lại ở kẻ khác.

Thanh Tùng nói với tôi: Tôi muốn làm một điều gì đó thật tốt đẹp cho người đã khuất, người vợ một đời lo âu tận tụy vì tôi.
Vợ Tùng đã một đời cho Tùng nhiều quá thì sẽ nhận được quà tặng ở nơi khác. Tùng biết cách cho thì vợ Tùng sẽ nhận được. Những đứa con của vợ Tùng sẽ nhận được. Những thân quyến, bạn hữu của bạn Tùng sẽ nhận được.
Chết là sự tan biến của thể xác. Nhưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác. Nhiều người còn sống mà tưởng chừng như đã chết. Nhiều người chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ mọi người.

Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.
Cái mất không bao giờ mất hẳn. Cái còn không hẳn mãi là còn.

Database Social Network

A social network PostgreSQL Database

The goal of this project is to create a SQL database for a social network. For this we used the database management system PostgreSQL, which will be implementing via the development tool PgAdmin III.
4 main agents of the network are: user, user’s friends, publisher of an article, commentator(s) of an article.
In the document below (Download) we’ll give some examples of n-tuples in tables of the database. We also wrote some SQL requests to extract informations of the network, which are inserted in Utilisateur.sql.
The database must respect some constraints, such as the visibility of a publication, or the access and comment rights for an article. For example, an user can only read its own publications and those of their friends… We used Triggers and functions in PL/pgSQL to control these rights.

Shell Unix

Ce projet consiste a ecrire un shell Unix simple permettant d’effectuer certaines commandes de bases.
Nous traiterons tout d’abord des commandes simples, et puis des commandes plus complexes (redirections,..etc).
Nous ne traiterons pas les tubes et le ‘&’.
Pour faire executer ces commandes, nous allons utiliser le fichier analex.h que vous trouverez en pieces jointes, ainsi que d’autres bibliotheques necessaires.

Explications

Fonction executer : pid_t executer(int desc0, int desc1, char* argv)
On cree un processus fils avec fork() qui va executer la commande, alors que le processus pere retourne le PID. La fonction executer prend en arguments deux descripteurs desc0 et desc1 qui seront determines par la fonction commande. Ils sont tous initialises au depart a -1 mais apres la fonction commande, l’un d’entre eux va devenir positif (il contient la valeur renvoyee par l’appel de open ). Celui qui change de valeur va mener l’execution de la commande grace a execvp (le tableau argv en argument stocke le contenu de la commande).
On duplique ensuite le descripteur et ferme le fichier pointe par le descripteur.

Fonction commande : TOKEN commande(pid_t* pid)
On declare un tableau argv qui stocke les token au fur et a mesure du deroulement du programme (on suppose que le nombre de token ne depasse jamais 1000). On declare aussi les descripteurs decrits plus haut, ainsi qu’une variable debut qui va nous donner la position sur le tableau argv du token correspondant au debut d’une commande. Cette variable sera surtout utile lorsqu’on traitera les commandes complexes.
Pour une commande quelconque entree au clavier par l’utilisateur, le programme va lire token par token grace a la fonction getToken definie dans le fichier analex.h. Ensuite nous avons des cas differents selon la nature de chaque token.