Về trong phố xưa tôi nằm. Có lần nghe tiếng ru bên vườn. Chợt như xác thân không còn. Và cạnh tôi là đồng vắng. Chợt như phố kia không người, còn lại tôi, bước hoài. Nhiều đêm muốn đi về con phố xa. Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà. Lòng tôi có khi mơ hồ, tưởng mình đang là cơn gió. Chợt tôi thấy thiên thu là một đường không bến bờ.

Lời thiên thu gọi