Đỗ Cao Bảo

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba, vị anh hùng của các dân tộc thuộc địa, vị tướng của nhân dân, đã dặn dò chúng ta: « Thế hệ cha anh đã rửa được nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa được nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu ».
Chỉ khi nào khát vọng rửa nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu trở thành nỗi đau, niềm canh cánh của tất cả lãnh đạo cao nhất quốc gia, của hàng triệu trái tim Việt thì lúc đó chúng ta mới có hy vọng. Và chỉ khi nào khát vọng Việt biến thành những hành động cụ thể của mỗi người chứ không phải là những lời phê phán hay chỉ trích, thì khi đó mới có cơ may biến hy vọng thành thực tế.
Việc truyền và nuôi dưỡng ngọn lửa khát vọng Việt và biến khát vọng Việt thành hành động cụ thể của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của tầng lớp doanh nhân Việt có lẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của lãnh đạo quốc gia.